hem |
 

Rörelsen i Sikroma AB köpt av Cad-Q

Från och med första februari 2008 har rörelsen i Sikroma AB uppgått i och integrerats med Cad-Q:s verksamhet.

- Jag anser att försäljningen av rörelsen är industriellt riktigt för alla parter - våra anställda, våra kunder och våra leverantörer. Sikroma kommer med hjälp av sin personal och kundbas att stärka Cad-Q:s position på den skandinaviska marknaden. På samma sätt kommer Cad-Q med sin storlek kunna säkra en generell tillväxt och erbjuda ett bredare utbud till Sikromas existerande kundbas, säger Eril Bendz, VD och ägare av Sikroma AB. Hos Lånemäklaren kan du hitta mer information om uppköp och sammanslagningar.

 

Besök Cad-Q:s hemsida för ytterligare information:
 

 
Copyright ©2008 SIKROMA AB. All Rights Reserved.